THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
hùng ( 58 Tuổi )
TP. Hải Phòng
hung@yahoo.com

Khi nào thì khu đất quán nam, quận Lê Chân được giao dịch bất động sản và xây dựng? nếu được giao dịch bất động sản và xây dựng thì các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào?

Việc cấp GCN QSD đất khu tái định cư Đằng Lâm 1,2 quận Hải An tại sao không cấp cho các hộ dân, một số hộ dân đã nhận đất, xây nhà, sinh sống gần 10 năm mà không được cấp GCN, trách nhiệm thuộc về ai? Khi nào thì tiếp tục cấp GCN cho người dân? Năm 2014 có ý kiến cử tri về việc trên, và khi họp hội đồng nhân dân thành phố Đ/c phó chủ tịch thường trực UBND TP Đam Đức Hiệp đã đề nghị UBND quận Hải An phải tiến hành cấp GCN cho các hộ dân tái định cư mà đến bây giờ các hộ vẫn chưa được cấp?

Sở TNMT TP.Hải Phòng

1. Về khu dân cư Quán Nam :

- Khi nào thì khu đất Quán Nam được giao dịch bất động sản và xây dựng: Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân là khu dân cư mới được hình thành từ Dự án khu nhà ở giáp với trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Khu vực này hầu hết các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhưng do vị trí nằm trong phạm vi đang được xem xét giải quyết trong quản lý, sử dụng đất, nên việc giao dịch tài sản tạm thời dừng để xin ý kiến xử lý các tồn tại trước đây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 thành lập tổ công tác giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý triệt để các tồn tại nêu trên. Tổ công tác do Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm tổ trưởng đã xây dựng Kế hoạch số 169/KH-HĐXL ngày 16/12/2013 kểm tra, rà soát; đề xuất đợt 1 gồm 583 trường hợp/tổng số 1.060 trường hợp, các trường hợp này đã đủ điều kiện được giao đất (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp quy hoạch dự kiến điều chỉnh) báo cáo thành phố quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 5610/VP-ĐC ngà 09/12/2015 đồng ý đối với 583 trường hợp nêu trên giao cho Ủy ban nhân dân quận Lê Chân hoàn thiện hồ sơ hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thực hiện quyền của người sử dụng đất. - Về việc các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào: Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Kênh Dương thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin của phường, quận và niêm yết danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao dịch bất động sản và xây dựng các công trình; qua tìm hiểu đã có một số hộ dân tại dự án thực hiện việc giao dịch và xây dựng nhà ở. - Đối với 477 trường hợp còn lại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Hội đồng xử lý tồn tại tiếp tục kiểm, tra rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định. Sau khi có kết quả sẽ triển khai việc thông báo rộng rãi các thông tin liên quan đến dự án trên hệ thống thông tin của quận và phường để người dân có quyền lợi liên quan được biết. Tuy nhiên với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Lê Chân khẩn trương thực hiện việc giải quyết kiến nghị của công dân tại Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và thông báo kết quả cụ thể tới từng hộ gia đình đã có kiến nghị, sớm giải quyết tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai ngày một nề nếp, hiệu quả.

2. Về cấp GCN QSDĐ khu tái định cư Đằng Lâm 1, 2.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng trả lời để ông được rõ.hung ( 58 Tuổi )
TP. Hải Phòng
hung@yahoo.com

Khi nào thì khu đất quán nam được giao dịch bất động sản và xây dựng? nếu được giao dịch bất động sản và xây dựng thì các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào?

Việc cấp GCN QSD đất khu tái định cư Đằng Lâm 1,2 quận Hải An tại sao không cấp cho các hộ dân, một số hộ dân đã nhận đất, xây nhà, sinh sống gần 10 năm mà không được cấp GCN, trách nhiệm thuộc về ai? Khi nào thì tiếp tục cấp cho người dân? Năm 2014 họp hội đồng nhân dân thành phố Đ/c phó chủ tịch thường trực UBND TP Đam Đức Hiệp đã đề nghị UBND quận Hải An tiến hành cấp GCN cho các hộ dân tái định cư mà đến bây giờ các hộ vẫn chưa được cấp?

Sở TNMT TP.Hải Phòng

1. Về khu dân cư Quán Nam :

- Khi nào thì khu đất Quán Nam được giao dịch bất động sản và xây dựng: Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân là khu dân cư mới được hình thành từ Dự án khu nhà ở giáp với trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Khu vực này hầu hết các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhưng do vị trí nằm trong phạm vi đang được xem xét giải quyết trong quản lý, sử dụng đất, nên việc giao dịch tài sản tạm thời dừng để xin ý kiến xử lý các tồn tại trước đây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 thành lập tổ công tác giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý triệt để các tồn tại nêu trên. Tổ công tác do Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm tổ trưởng đã xây dựng Kế hoạch số 169/KH-HĐXL ngày 16/12/2013 kểm tra, rà soát; đề xuất đợt 1 gồm 583 trường hợp/tổng số 1.060 trường hợp, các trường hợp này đã đủ điều kiện được giao đất (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp quy hoạch dự kiến điều chỉnh) báo cáo thành phố quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 5610/VP-ĐC ngà 09/12/2015 đồng ý đối với 583 trường hợp nêu trên giao cho Ủy ban nhân dân quận Lê Chân hoàn thiện hồ sơ hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thực hiện quyền của người sử dụng đất. - Về việc các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào: Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Kênh Dương thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin của phường, quận và niêm yết danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao dịch bất động sản và xây dựng các công trình; qua tìm hiểu đã có một số hộ dân tại dự án thực hiện việc giao dịch và xây dựng nhà ở. - Đối với 477 trường hợp còn lại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Hội đồng xử lý tồn tại tiếp tục kiểm, tra rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định. Sau khi có kết quả sẽ triển khai việc thông báo rộng rãi các thông tin liên quan đến dự án trên hệ thống thông tin của quận và phường để người dân có quyền lợi liên quan được biết. Tuy nhiên với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Lê Chân khẩn trương thực hiện việc giải quyết kiến nghị của công dân tại Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và thông báo kết quả cụ thể tới từng hộ gia đình đã có kiến nghị, sớm giải quyết tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai ngày một nề nếp, hiệu quả.

2. Về cấp GCN QSDĐ khu tái định cư Đằng Lâm 1, 2.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng trả lời để ông được rõ.hung ( 58 Tuổi )
TP. Hải Phòng
hung@yahoo.com

Khi nào thì khu đất Quán Nam được giao dịch bất động sản và xây dựng? Nếu được giao dịch bất động sản và xây dựng thì các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào?

Việc cấp GCN QSD đất khu tái định cư Đằng Lâm 1,2 quận Hải An tại sao không cấp cho các hộ dân, một số hộ dân đã nhận đất, xây nhà, sinh sống gần 10 năm mà không được cấp GCN, trách nhiệm thuộc về ai? Khi nào thì tiếp tục cấp cho người dân? Năm 2014 họp Hội đồng nhân dân thành phố đ/c Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đam Đức Hiệp đã đề nghị UBND quận Hải An tiến hành cấp GCN cho các hộ dân tái định cư mà đến bây giờ các hộ vẫn chưa được cấp?

Sở TNMT TP.Hải Phòng

1. Về khu dân cư Quán Nam :

- Khi nào thì khu đất Quán Nam được giao dịch bất động sản và xây dựng: Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân là khu dân cư mới được hình thành từ Dự án khu nhà ở giáp với trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Khu vực này hầu hết các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhưng do vị trí nằm trong phạm vi đang được xem xét giải quyết trong quản lý, sử dụng đất, nên việc giao dịch tài sản tạm thời dừng để xin ý kiến xử lý các tồn tại trước đây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 thành lập tổ công tác giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý triệt để các tồn tại nêu trên. Tổ công tác do Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm tổ trưởng đã xây dựng Kế hoạch số 169/KH-HĐXL ngày 16/12/2013 kểm tra, rà soát; đề xuất đợt 1 gồm 583 trường hợp/tổng số 1.060 trường hợp, các trường hợp này đã đủ điều kiện được giao đất (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp quy hoạch dự kiến điều chỉnh) báo cáo thành phố quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 5610/VP-ĐC ngà 09/12/2015 đồng ý đối với 583 trường hợp nêu trên giao cho Ủy ban nhân dân quận Lê Chân hoàn thiện hồ sơ hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thực hiện quyền của người sử dụng đất. - Về việc các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào: Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Kênh Dương thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin của phường, quận và niêm yết danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao dịch bất động sản và xây dựng các công trình; qua tìm hiểu đã có một số hộ dân tại dự án thực hiện việc giao dịch và xây dựng nhà ở. - Đối với 477 trường hợp còn lại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Hội đồng xử lý tồn tại tiếp tục kiểm, tra rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định. Sau khi có kết quả sẽ triển khai việc thông báo rộng rãi các thông tin liên quan đến dự án trên hệ thống thông tin của quận và phường để người dân có quyền lợi liên quan được biết. Tuy nhiên với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Lê Chân khẩn trương thực hiện việc giải quyết kiến nghị của công dân tại Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và thông báo kết quả cụ thể tới từng hộ gia đình đã có kiến nghị, sớm giải quyết tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai ngày một nề nếp, hiệu quả.

2. Về cấp GCN QSDĐ khu tái định cư Đằng Lâm 1, 2.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng trả lời để ông được rõ.hung ( 58 Tuổi )
TP. Hải Phòng
hung@yahoo.com

Khi nào thì khu đất quán nam được giao dịch bất động sản và xây dựng? nếu được giao dịch bất động sản và xây dựng thì các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào? Việc cấp GCN QSD đất khu tái định cư Đằng Lâm 1,2 quận Hải An tại sao không cấp cho các hộ dân, một số hộ dân đã nhận đất, xây nhà, sinh sống gần 10 năm mà không được cấp GCN, trách nhiệm thuộc về ai? Khi nào thì tiếp tục cấp cho người dân? Năm 2014 họp hội đồng nhân dân thành phố Đ/c phó chủ tịch thường trực UBND TP Đam Đức Hiệp đã đề nghị UBND quận Hải An tiến hành cấp GCN cho các hộ dân tái định cư mà đến bây giờ các hộ vẫn chưa được cấp?

Sở TNMT TP.Hải Phòng

1. Về khu dân cư Quán Nam :

- Khi nào thì khu đất Quán Nam được giao dịch bất động sản và xây dựng: Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân là khu dân cư mới được hình thành từ Dự án khu nhà ở giáp với trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Khu vực này hầu hết các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhưng do vị trí nằm trong phạm vi đang được xem xét giải quyết trong quản lý, sử dụng đất, nên việc giao dịch tài sản tạm thời dừng để xin ý kiến xử lý các tồn tại trước đây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 thành lập tổ công tác giao Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý triệt để các tồn tại nêu trên. Tổ công tác do Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm tổ trưởng đã xây dựng Kế hoạch số 169/KH-HĐXL ngày 16/12/2013 kểm tra, rà soát; đề xuất đợt 1 gồm 583 trường hợp/tổng số 1.060 trường hợp, các trường hợp này đã đủ điều kiện được giao đất (đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp quy hoạch dự kiến điều chỉnh) báo cáo thành phố quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 5610/VP-ĐC ngà 09/12/2015 đồng ý đối với 583 trường hợp nêu trên giao cho Ủy ban nhân dân quận Lê Chân hoàn thiện hồ sơ hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân thực hiện quyền của người sử dụng đất. - Về việc các cấp chính quyền công khai thông tin như thế nào: Ủy ban nhân dân quận Lê Chân đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Kênh Dương thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin của phường, quận và niêm yết danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao dịch bất động sản và xây dựng các công trình; qua tìm hiểu đã có một số hộ dân tại dự án thực hiện việc giao dịch và xây dựng nhà ở. - Đối với 477 trường hợp còn lại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Hội đồng xử lý tồn tại tiếp tục kiểm, tra rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định. Sau khi có kết quả sẽ triển khai việc thông báo rộng rãi các thông tin liên quan đến dự án trên hệ thống thông tin của quận và phường để người dân có quyền lợi liên quan được biết. Tuy nhiên với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Lê Chân khẩn trương thực hiện việc giải quyết kiến nghị của công dân tại Khu vực đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và thông báo kết quả cụ thể tới từng hộ gia đình đã có kiến nghị, sớm giải quyết tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai ngày một nề nếp, hiệu quả.

2. Về cấp GCN QSDĐ khu tái định cư Đằng Lâm 1, 2.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Ngày 11/11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 306/TB-UBND thông báo kết luận của PCT UBND TP Lê Khắc Nam tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nút giao thông Quán Mau, Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Tại Thông báo này, đối với nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân thuộc các dự án tái định cư trên địa bàn quận Hải An: “ Giao Cục thuế Thành phố chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An phối hợp với Công ty CP ĐT và XLTM hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân”.

Ngày 20/11/2015, Cục thuế Thành phố có Công văn số 1727/CT-QLTTĐ về việc giải quyết cấp GCNQSĐĐ cho các hộ được giao tái định cư, cụ thể như sau:

- Đối với những hộ đã nộp tiền cho Công ty CP ĐT và XLTM và đã được bàn giao đất tại khu tái định cư: Đề nghị Công ty chuyển giao hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư về Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An để Văn phòng chuyển hồ sơ, thông tin địa chính sang Chi cục thuế quận Hải An xác định nghĩa vụ tài chính cấp GCNQSDĐ.

 - Căn cứ Quyết định giao đất của UBND quận cho hộ gia đình, cá nhân và các hồ sơ tài liệu nêu trên, Chi cục thuế quận Hải An đối chiếu số tiền Công ty đã thu của các hộ với số tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá đất giao tái định cư đã được UBND Thành phố phê duyệt, trường hợp đã nộp đủ tiền cho công ty theo giá giao đất tái định cư nêu trên thì thực hiện thu lệ phí trước bạ để UBND quận Hải An cấp GCNQSDĐ cho các hộ tái định cư.

Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ được thực hiện trên cơ sở 02 văn bản trên. Tổng số hộ đã cấp được GCNQSDĐ là 218 hộ/318 hộ cho các hộ đã có Quyết định duyệt giá đến năm 2012.

Hiện các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ bởi các lý do sau:

+Từ năm 2013 tại dự án Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 do chưa được UBND thành phố duyệt giá giao đất tái định cư nên chưa có cơ sở tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ.

+ Công ty chưa nộp tiền sử dụng đất về Chi cục thuế quận Hải An .Vì vậy Chi cục thuế quận Hải An không thực hiện việc thu lệ phí trước bạ của các hộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng trả lời để ông được rõ.